Kayıt Kabul Bürosu

            Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul işlemleri, kayıt kabul bürosunca yapılır.  Kayıt kabul bürosunun görevleri şunlardır:
            a) Müdürlüğe infaz için gönderilen kararların kayıt işlemlerini yapmak.
            b) Yükümlülerin adreslerini ve iletişim bilgilerini teyit etmek veya araştırmak.
            c) Yükümlülerin ilk müracaatı için yazılı veya elektronik tebligat göndermek ya da yükümlüleri uygun araç ve yöntemlerle müdürlüğe davet etmek.
            ç) Süresinde müracaat etmeyen yükümlülerin varsa mazeretini tutanakla kayıt altına alarak komisyona bildirmek.
            d) Süresinde müracaat etmeyenlerin dosyalarını komisyonun onayından sonra kapatmak.
            e) Denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanına girmeyen kararları iade etmek.
            f) Müracaat eden yükümlüleri; denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükler, ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında bilgilendirmek.