ELEKTRONİK İZLEME

 

            Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

            Elektronik izleme merkezi

            Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetim altında tutulabilmesi için, Adalet Bakanlığı bünyesinde yirmi dört saat esasına göre vardiya usulüyle çalışmak üzere, elektronik izleme konusunda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memurunun görevlendirildiği elektronik izleme merkezi oluşturulmuştur.

            Elektronik izleme müdahale ekibi

            Denetim bürosunda, elektronik izleme müdahale ekibi olarak elektronik izleme konusunda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilmiştir. Yirmi dört saat esasına göre çalışan elektronik izleme müdahale ekibi;
            a) Elektronik cihazların takılmasından ve sökülmesinden,
            b) Elektronik izleme merkezi ile gerekli koordinasyonun sağlanmasından,
            c) Elektronik izleme merkezince iletilen taleplerin yerine getirilmesinden,
            ç) Elektronik cihazlarla takip edilen yükümlülerin takip ve denetiminden,
            d) Elektronik cihazlarda meydana gelen arızalara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasından,
            e) Elektronik izleme merkezinden gelen ihlal durumunun tespit edilmesinden, sorumludur.        


            Kullanılan Elektronik Sistemler:

            Ev ünitesi

            Toplumun ve mağdurun korunması için hükümlülerin; belirlenen bir konutta, belirli saatler arasında denetim ve gözetim altında bulundurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
            Bu sistem hükümlünün ayağına kelepçe takıldıktan sonra ev içerisinde mesafe tanımlaması yapılarak, cihazın sisteme tanıtılması ile hükümlünün sistem üzerinden takibinin yapılmasını sağlamaktadır.

            Mağdur koruma ünitesi

            Özellikle aile içi şiddet suçundan mahkum olan hükümlülerin, suç mağdurlarına belirli bir mesafe yaklaşmasının yasaklanmasına dair yükümlülüklerin takibinde kullanılan bir elektronik takip sistemidir.
            Hükümlünün ayağına kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girilmemesi gereken bölge harita üzerinden işaretlenir ya da mağdur arasındaki yaklaşılmayacak olan mesafe ve bu bilgi sisteme kaydedilir. Hükümlü, yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölgeye girmesi durumunda, alıcı üniteyi yanına almaması durumunda elektronik izleme merkezine bu bilgi hızlı bir şekilde ulaşır ve kişi aranarak ya da mesaj gönderilerek uyarılır.
            İhlal durumunda elektronik izleme merkezine gelen ihlal sinyali sonrasında ve ilgili birimlerle irtibata geçilerek eş zamanlı müdahale yapılır.

            GPS ünitesi

            Özellikle çocukların ve suç mağdurunun kurunması amacıyla, belirlenen yer veya bölgelere gitmesi yasaklanan veya belirli yerlere devam etmesine karar verilen hükümlülerin denetiminde ve takibinde kullanılır.
            Kişinin ayağına kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girilmemesi gereken bölge harita üzerinden işaretlenerek bu bilgi sisteme kaydedilir. Kişi yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölgeye girmesi durumunda, elektronik izleme merkezine bu bilgi hızlı bir şekilde ulaşır ve kişi aranarak ya da mesaj gönderilerek uyarılır.
           
            Alkol izleme ünitesi

            Evde alkol kullanmama veya eve alkollü gelmeme gibi yükümlülüklerin denetiminde ve takibinde kullanılmaktadır. Özellikle alkol kullanımı sonunda eşine şiddet uygulayan kişilere ya da alkole bağlı suçlara karışan kişilere uygulanan bir ünitedir.
            Cihaz kesin bir doğrulama ile uzaktan alkol seviyesinin test edilmesini sağlar. Test sırasında çekilen fotoğraf ile hükümlünün daha önce sisteme kaydedilen fotoğraflarının karşılaştırması otomatik olarak yapılır.

           Ünite, belirlenen zaman aralığında (örneğin 20.00-24.00 saatleri arasında) hükümlüye sistem tarafından belirsiz zamanlarda, belirlenen sayıda test gönderir. Test yapılması sırasında Elektronik izleme merkezi resmin kişiye ait olup olmadığını kontrol eder.