İlkelerimiz

                 İnsan onuruna saygı ve dürüstlük

                 Müdürlüğümüz çalışanları; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.

                 Gizlilik

                 Müdürlüğümüz çalışanları; mağdur, şüpheli, sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin veya düzenlediği raporların gizliliğini korumak zorundadır. Bu bilgiler Kanunun veya bu Yönetmeliğin zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.

                 Tarafsızlık

                 Müdürlüğümüz çalışanları; görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.

                Çocuğun yüksek yararı

                Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları, yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek işlemleri ayrı ayrı yaparak çocukların yüksek yararının korunmasına özen gösterir.